Frequently Asked Question

Råd inför vinterförvaring
Last Updated 2 years ago

Om du inte har möjlighet att ha larmenheten kontinuerligt inkopplad till extern spänning på 12 - 24 V under vinterförvaringen, så är det bästa för larmenhetens interna batteri att man antingen gör shutdown (tar larmet helt ur bruk) eller sätter larmenheten i strömsnålt läge med en fjärrkontroll.

Shutdown:

För att göra shutdown så laddar du först upp det interna batteriet så att det är på 100% och skickar sedan följande meddelande till larmenhetens telefonnummer:

pinkod shutdown

(där pinkod byt ut mot din larmenhets pinkod). När larmenheten svarar via sms med meddelandet:

Yachtsafe. The unit will shutdown when removing the external power supply.

så kopplar du bort den från extern spänning. När larmenheten åter kopplas in till kontinuerlig extern spänning på 12 - 24 V så kommer den automatiskt igång igen, dvs inget sms behövs för detta.

Strömsnålt läge:

Med hjälp av en ansluten fjärrkontroll kan du sätta ditt larm i extremt strömsnålt läge om du under perioder inte har larmenheten kontinuerligt inkopplad till extern spänning på 12 - 24 V. Då behöver larmenhetens interna batteri bara laddas var 6:e - 8:e vecka (ibland kan det fungera med upp till var 10:e vecka). Vid strömsnålt läge är förflyttningslarmet och eventuella tillbehör aktiva men du kan inte själv kommunicera med larmet. För att de delar som hör till stöldskyddet skall kunna lösa ut måste dock larmenheten sättas till PÅ innan den sätts i strömsnålt läge. Om larmet utlöses så "vaknar" larmet och skickar sms till dig.

Du växlar mellan strömsnålt läge och normalläge genom att trycka på *-knappen på fjärrkontrollen, när du har larmenheten inom fjärrkontrollens räckvidd, i ca 10 sekunder tills lysdioden blinkar en gång. Larmet bekräftar en genomförd förändring med sms som innehåller texten "Low power mode" respektive "Normal mode".

Även här är det förstås bra att först ladda upp larmenhetens interna batteri till 100% så att det tar så lång tid som möjligt innan det behöver laddas igen.

Laddas ur:

Det går även att bara låta det interna batteriet laddas ur, men då kan det behövas en omstart för att få igång larmenheten igen och det interna batteriets livslängd kan påverkas negativt. När det interna batteriets laddning är under 20% så kommer larmenheten inte att fungera.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!