Frequently Asked Question

Hur ansluter jag mina tillbehör?
Last Updated 2 years ago

Tillbehör ansluts, dvs paras med larmenheten, med hjälp av appen eftersom samtliga tillbehör (utom sirenen) är trådlösa. Se instruktionerna för respektive larmtillbehör för mer detaljerad information samt manualen för larmenheten.

Här är några tips för att anslutningen skall gå så snabbt och smidigt som möjligt:

  1. Se till att larmenheten inte ligger i utlöst läge för då kan anslutningen inte lyckas. Vi brukar alltid sätta den till AV under anslutningsprocessen.
  2. Använd aldrig specialtecken eller å, ä, ö i namnen.
  3. Håll tillbehöret så nära larmenheten som möjligt. Ju närmare ju enklare går anslutningen. Kraven på kontakt mellan larmenheten och tillbehöret är högre vid själva anslutningen än annars. Det innebär att det oftast är lättare att ansluta tillbehören innan de monteras på sin slutliga plats. Testa dock alltid att tillbehöret fortfarande har kontakt med larmenheten på den plats det monterats. Det gör du t.ex. genom att utlösa tillbehöret eller genom att hämta aktuell information från alla dina tillbehör genom att uppdatera sidan Larmtillbehör/Larmtillbehör & Relä.
  4. Vänta alltid minst två minuter mellan anslutningsförsök, oavsett om det är samma tillbehör eller ett annat du försöker ansluta.
  5. Om du får besked om att anslutningen misslyckades så uppdatera ändå sidan Larmtillbehör/Larmtillbehör & Relä/Lägg till och konfigurera larmtillbehör innan du går vidare. Ibland hinner appen inte få informationen om anslutningen i tid, trots att anslutningen gick bra, och om samma tillbehör ansluts flera gånger kan det skapa problem.
  6. Om samma tillbehör ändå har råkat bli anslutet två gånger så radera båda förekomsterna och anslut därefter tillbehöret på nytt. För att ta bort ett tillbehör klicka du på det i listan över anslutna tillbehör på sidan Larmtillbehör/Larmtillbehör & Relä/Lägg till och konfigurera larmtillbehör. Då får du upp en sida där du t.ex. kan se batteristatus för tillbehöret, och längst ned finns en [Ta bort]-knapp. Ibland måste man skrolla nedåt för att den skall synas.

Observera att tillbehören ibland tillfälligt kan tappa kontakten med larmenheten, och de skall då inte anslutas på nytt. Kontakten återupprättas automatiskt när förutsättningarna finns igen. Du kan läsa mer om det här:https://help-please.vetel.se/kb/faq.php?id=22

Please Wait!

Please wait... it will take a second!