Frequently Asked Question

Varför förlorar larmet kontakt med mina tillbehör ibland?
Last Updated 2 years ago

Larmenheten försöker kontakta tillbehöret 2 ggr per dygn för att fråga efter dess status på t.ex. batterinivå. Detta gör den för att t.ex. kunna varna för att batteriet snart är slut i ditt tillbehör. Om larmenheten inte fått svar från tillbehöret efter några försök så skickar den SMS till larmmottagarna om Lost connection. Om batteriet i tillbehöret är slut så kan larmenheten inte få kontakt med det, så det är en vanlig orsak till meddelande om Lost connection. 

Många andra saker påverkar larmenhetens förmåga att kommunicera med tillbehören, och de mest uppenbara är förstås avstånd och eventuella skärmande material emellan larmenheten och tillbehöret. Signalen brukar kunna ta sig igenom de flesta slags väggar, dock inte metall och inte heller hur många väggar som helst. Testa därför alltid att larmenheten får kontakt med tillbehöret på den plats du tänkt att placera det genom att göra en temporär montering med t.ex. tape. Om det är kontaktproblem så försök hitta en annan placering för tillbehöret och/eller larmenheten.

Tillbehören och larmenheten kommunicerar med radiovågor, så allt som kan störa sådana kan påverka kommunikationen, t.ex. luftfuktighet. Det betyder att temporära kontaktproblem kan förekomma, och särskilt om förutsättningarna i övrigt inte är optimala. Hur radiovågorna beter sig är beroende av många fler faktorer bl.a. tidpunkten på dygnet, ljus- och mörkerförhållandena längs riktningen, årstiden, solaktiviteten, markens elektriska egenskaper samt de atmosfäriska förhållandena.

Om larmenheten inte får svar från tillbehöret när du uppdaterar sidan Larmstatus/Larmtillbehör & Relä i appen så kommer tillbehöret inte att synas där. Det är fortfarande anslutet och kommer upp i listan över anslutna tillbehör på sidan Larmstatus/Larmtillbehör & Relä/Lägg till och konfigurera larmtillbehör. 

När tillbehöret triggas kommer det att kontakta larmenheten, och om det finns förutsättningar för kontakt så kommer kommunikationen automatiskt att återuppättas. Om du fått meddelande om Lost connection kan du därför prova att lösa ut tillbehöret för att undersöka om det bara var ett tillfälligt problem. I så fall kommer tillbehöret åter att dyka upp när du uppdaterar sidan Larmstatus/Larmtillbehör & Relä i appen.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!