Frequently Asked Question

Vad kan utgången användas till?
Senast uppdaterad 2 år sedan

Utgången kan användas för att t.ex. koppla in och driva ett kylskåp eller en värmare som du då kan styra från din mobiltelefon. 

Utgången kan alternativt användas för enkel inkoppling av en siren som då startar när larmet utlöses av sabotage, förflyttning eller av att ett tillbehör, som t.ex. en trådlös IR-sensor, triggats.

Observera att det bara finns en (1) utgång vilket innebär att den kan användas för antingen apparatstyrning eller styrning av sirénfunktionen. 

Det går att koppla in t.ex. flera apparater parallellt om den totala lasten understiger 3A, men de kommer att följa varandra dvs vara av samtidigt och på samtidigt.

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!