Frequently Asked Question

Varför dröjer larmets förflyttningslarm?
Senast uppdaterad 2 år sedan

Då larmet slås på fryser det sin position om det har en aktuell GPS-position. Slår man på larmet i garaget och det inte lyckas beräkna sin GPS-position (pga svaga satellit-signaler) kan det dröja ända tills larmet kommer ut ur garaget innan det kan beräkna positionen och sedan detektera en förflyttning. Eftersom larmet hämtar en ny position var tionde minut kan man lyckas komma en bit med ekipaget innan larmet detekterar en förflyttning.

Testa att aktivera larmet då det har en aktuell GPS-position (ej indikerar gammal). Genom att sätta på larmet startar GPS-chippet och försöker beräkna sin position under 10 min, dvs det kan hjälpa att stänga av larmet för att sedan sätta på det igen för att uppdatera positionen.

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!