Frequently Asked Question

Varför saknas larmets GPS-position?
Senast uppdaterad 2 år sedan

Larmet uppdaterar sin position var tionde minut och försöker göra detta under en begränsad tid för att inte förbruka för mycket av det interna batteriets kapacitet. Om GPS-signalerna störs av något, som till exempel att GPS-signalerna är avskärmade av någon metall eller att larmet är felorienterat, kan larmet ha svårt att uppdatera sin position.

Undersök dess orientering och placering, slå på larmet och vänta 10 min och fråga efter dess position igen. Normalt skall larmet hitta sin position nu men observera att larmets förmåga att få in GPS-signalerna minskar om det befinner sig inomhus.

Vid förvaring inomhus och eller under plåttak, exempelvis under vinterförvaring eller i ett garage, så kan larmet ha svårt att få in signaler från satelliterna.

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!