Frequently Asked Question

Min trampmatta laddar ur väldigt snabbt, varför?
Last Updated 2 years ago

Om din matta laddar ur snabbt så har det blivit fel vid konfigurationen. 
Det du behöver göra då är att: 

  1. Ta ur batteriet ur givardosan som tillhör mattan
  2. Sätt tillbaka batteriet i givardosan igen
  3. Sätt en magnet mot magnetsidan*
  4. Tryck på den vita knappen samtidigt som du drar bort magneten
  5. När lampan slocknat är omkonfigureringen klar

* Du ser vilken som är magnetsidan när du öppnat givardosan. Den är markerad på kretskortet med ett tjockt vitt streck och texten "Magnetic Area"

Please Wait!

Please wait... it will take a second!