Frequently Asked Question

Min trampmatta laddar ur väldigt snabbt, varför?
Last Updated 10 months ago

Om din matta laddar ur snabbt så har det blivit fel vid konfigurationen. 
Det du behöver göra då är att: 

  1. Ta ur batteriet ur givardosan som tillhör mattan
  2. Sätt tillbaka batteriet i givardosan igen
  3. Sätt en magnet mot magnetsidan*
  4. Tryck på den vita knappen samtidigt som du drar bort magneten
  5. När lampan slocknat är omkonfigureringen klar

* Du ser vilken som är magnetsidan när du öppnat givardosan. Den är markerad på kretskortet med ett tjockt vitt streck och texten "Magnetic Area"

Please Wait!

Please wait... it will take a second!