Frequently Asked Question

Hur fungerar batterilarmen?
Last Updated 2 years ago

För att enheten ska fungera korrekt behöver den ström från en extern strömkälla. Du kan ställa in olika nivåer på spänningslarm på din statussida. Skulle spänningen sjunka eller förloras helt meddelas du genom att ett larm löser ut. Larmet syns på användarkontot och skickas även ut som ett sms till angivna larmnummer. Du kan även aktivera så du får ett larm om batterinivån på internbatteriet blir låg och det är dags att ladda. Om enheten drivs på sitt internbatteri, ser du det på statussidan. Batterinivån visas i %. Batterilarmen behöver INTE återställas, utan så länge de är aktiverade (gröna) kommer de att skicka SMS till dig när spänningen sjunker.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!