Frequently Asked Question

Hur aktiverar och avaktiverar jag larm?
Last Updated 2 years ago

Logga in på ditt användarkonto via hemsidan eller appen. Härifrån kan de olika larmen aktiveras eller avaktiveras via reglagen på statussidan. Reglagen har olika färg beroende på larmstatus:
– Ett larm som inte är aktiverat är grått.
– Ett aktiverat larm är grönt.
– Ett utlöst geofence- och vibrationslarm är gult.

Geofence- och vibrationslarm måste alltid återaktiveras efter larm har löst ut för att vara i aktivt läge. Batterilarmen behåller däremot sitt aktiva läge även efter ett spänningslarm har löst ut och ändrar därför inte färg till gult.

Endast de larm som är aktiverade (grönt reglage) skickar varningsmeddelande. Samtidigt som larmen löser ut skickas även ett SMS till angivna larmnummer (Användare 1-3). Om du inte får ett SMS när ett larm gått – kontrollera att du skickat inställningarna till ditt larm. Har du missat det, logga in på ditt konto och skicka inställningarna!

Please Wait!

Please wait... it will take a second!