Frequently Asked Question

Hur fungerar historiken?
Last Updated 2 years ago

Under larmstatus-fliken så kan du få upp historik för larmet. 
Historiken visar enbart de positioner som du aktivt har hämtat i appen (dvs appen sparar inte alla 144 positioner per dygn). Historiken ger dig information om position, spänning, batteristatus samt om larmet var PÅ eller AV vid det angivna tillfället. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!