Frequently Asked Question

Kan jag be om position via SMS?
Last Updated 2 years ago

Ja du kan skicka ett vanligt SMS till larmets telefonnummer. 
Börja SMSet med 2 mellanslag. Därefter skriver du ggps 
Då får du en länk till google maps med aktuell position tillbaka. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!