Frequently Asked Question

Jag får många push-notiser
Last Updated 2 years ago

Vid vissa typer av larm (beroende på prioritetsnivå) så skickar larmet också push-notiser. 
Öppna en notis eller slå PÅ larmet för att avsluta notiserna. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!