Frequently Asked Question

Hur uppdaterar jag positionen?
Last Updated 2 years ago

Du uppdaterar position och data genom att gå in på visa detaljvy och drar sidan nedåt.
Då hämtar appen senaste information från servern

Please Wait!

Please wait... it will take a second!