Frequently Asked Question

Varför behöver man ett GSM-& serviceabonnemang?
Last Updated 2 years ago

För att kunna kommunicera med larmen så behöver en larmanvändare även teckna ett Service/GSM abonnemang om 1 år (12 mån). Varje larmenhet har ett SIM-kort som gör att du kan kommunicera med larmet via app i mobiltelefon alternativt via SMS. 
I abonnemanget så ingår även support & service, uppdateringar,  drift av app och system med mera. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!