Frequently Asked Question

Vad gör jag om jag får ett larm?
Last Updated 2 years ago

Om du får ett förflyttningslarm så invänta alltid en referensposition för att se om larmet är korrekt. Först när nästa position är hämtad och visar att larmet inte är på rätt plats kontaktar du polisen. Om larmet befinner sig i närheten så kan du åka och kolla men vi avråder skarpt från att ingripa själv.

Ofta när flera larm utlöser samtidigt (ex geofencelarm och sabotagelarm) så brukar det indikera att det är något hänt och är därmed lägre sannolikhet att det är ett falsklarm. Vid en eventuell stöld så kontakta gärna oss också. Även polis eller andra personer kan kontakta larmet om du lämnar dina uppgifter. 

Notera dock att det räcker med att en i taget kontaktar larmet så att man inte skickar massa kommandon samtidigt. Det ökar inte uppdateringsfrekvensen utan larmet skickar när det får en ny position. Skickar man för frekvent så tenderar det snarare att ladda ur larmet istället.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!