Frequently Asked Question

Hur parar jag fjärrkontrollen?
Last Updated 28 days ago

1. Kontrollera att redKnows Plus är startad (strömbrytaren i läge 1)

2. Tryck in fjärrkontrollinlärningsknappen med ett smalt föremål, tex. en penna. Knappen är placerad innanför det runda hålet ovanför texten ”RF” på frontpanelen – se bild). När en grön lysdiod tänds bredvid fjärrkontrollinlärningsknappen – släpper du knappen.

3. Medan den gröna RF-lysdioden fortfarande lyser, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. RFlysdioden kommer då släckas och sedan tändas för att bekräfta att inparningen lyckats.

4. När den gröna RF-lysdioden släcks är inparningen avslutad och fjärrkontrollen är klar att använda.

5. Testa att inparningen lyckats genom att trycka på någon knapp på fjärrkontrollen, en grön lysdiod i anslutning till texten ”RF” på redKnows Plus skall tändas och släckas när någon knapp på fjärrkontrollen tryckts in.

Inparning av flera fjärrkontroller

Ytterligare fjärrkontroller kan paras in till samma enhet enligt steg 1-4 ovan.

Radera inparade fjärrkontroller

Håll fjärrkontrollinlärningsknappen intryckt tills redKnows Plus piper i ca.15 s

Please Wait!

Please wait... it will take a second!