Frequently Asked Question

Får inte igång enheten efter byte av SIM-kort
Last Updated 2 years ago

Det du kan göra då är att se till att:
1. Larmet är strömsatt och PÅ (på 1an på den lilla strömbrytaren på själva enheten)
2. Kontrollera att du lagt in det nya telefonnumret på din kundinloggning och skickat inställningarna.
2. Att SIM-kortet är isatt åt rätt håll dvs med den skurna delen utåt mot RF-ingången (ej mot laddkabeln)
3. Starta om larmet på strömbrytaren. Från 1 till 0, låt vila i 4-5 minuter, och sedan från 0 till 1.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!