Frequently Asked Question

Jag får inte kontakt med min minifinder
Last Updated 2 years ago

Är larmet utomhus (med bra täckning) och strömsatt?
Är SIM-kortet isatt åt rätt håll? (med den skurna delen utåt mot RF-ingången, ej mot laddkabeln). 
Har du skickat inställningarna från kundinloggningen?

Om ja på samtliga ovanstående frågor:
Koppla loss enheten från strömkabeln och stäng av den (på den lilla strömbrytaren på enheten).
Vänta ca 1 minut och sätt strömbrytaren från 0-1. Då ska den gröna dioden lysa en kort stund.
Testa detta 2 gånger. Om den gröna dioden inte tänds så är enheten urladdad. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!