Frequently Asked Question

Jag får inget larm
Last Updated 2 years ago

1. Ligger du inne som larmmottagare och har inställningen hunnit gå igenom?
2. Har du rört dig under tillräckligt lång tid? Om du är osäker på hur långt du behöver röra dig innan du får larm, vänligen kontakta supporten. 

Har du återkommande problem med uteblivna förflyttningslarm. Vänligen notera tider när du startade och hur långt du åkte. Skicka detta till supporten. 

Vill du lägga till ytterligare en larmmottagare?
Kolla i manualen för SMS-kommandon. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!