Frequently Asked Question

Hur ofta hämtar larmet position?
Last Updated 2 years ago

Larmet är förinställt att hämta data och position 1 gång per dygn (var 86 400e sekund). 
Däremellan ligger larmet i sovläge (sleep mode). Det gör att inställningar kan ta upp till 24 timmar innan de går igenom. 

Larmet vaknar automatiskt upp 1 gång per dygn eller via sin accelerometer när larmet förflyttas. När larmet varit i rörelse under en fördefinierad period* så larmar det via SMS. Larmet har inget geofenceområde (även om funktionen finns i appen) utan arbetar enbart med periodisk positionshämtning och accelerometer/vibration. 

*Det går att ändra uppvaknandeperioden vid önskemål. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!