Frequently Asked Question

Jag får ingen ny position i appen
Last Updated 11 months ago

1. Om du använder redKnows Plus appen
- Tryck på uppdatera
2. Om du använder Everysafe appen
- Gå in på visa detaljvy och uppdatera genom att dra sidan nedåt. 

Om du fortfarande inte får kontakt. Logga in på ditt konto på www.redknows.se/kundinloggning 

image

1. Kolla intern spänning. Om intern spänning är i procent så går det på internbatteriet. Om det är 0% så är larmet urladdat.
- Åtgärd: Säkerställ att larmet får ström, att det inte finns några synliga kabelbrott eller att larmet är kopplat via en huvudbrytare. Säkerställ också att larmet är påslaget på strömbrytaren som finns bakom täcklocket.
2. Kolla om larmet är online. "Senaste information" visar den tidpunkt då larmet senast hade kontakt via GSM-nätet. Är larmet online men lyckas inte få position?
Åtgärd: Om det är första gången som det sker, avvakta. Det kan vara en tillfällig störning. 
Om det är återkommande, se över larmets placering och hör av dig till supporten om problemet kvarstår. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!