Frequently Asked Question

Jag har fått ett falskt förflyttningslarm. Varför?
Last Updated a year ago

Falska förflyttningslarm beror oftast på att larmenheten fått felaktig (eller ingen) information från GPS-satelliterna. Larmet beräknar 144-288 positioner per dygn baserat på information från GPS-satelliterna, och det räcker med att en inrapportering blir fel för att larmet skall triggas. Detta kan ske vid oväder, atmosfäriska störningar, militär närvaro i området eller om förutsättningarna för kontakt mellan larmenheten och GPS-satelliterna inte är optimala. Det sistnämnda påverkas av många olika faktorer. Larmenhetens placering bör t.ex. vara sådan att den inte störs av annan elektronik/kablar och inte heller skärmas av metall. Området där båten ligger kan även ha dålig mottagning av signalerna från GPS-satelliterna (s.k. satellit-skugga). Om du har återkommande problem med falsklarm så rekommenderar vi att du ser över larmets placering.

Under vinterhalvåret är falsklarmen vanligare bl.a. beroende på att många förvarar sina fordon inomhus och/eller under plåttak så att GPS-mottagningen blir sämre.

Om du får förflyttningslarm så ta alltid en referens-position för att se om positionen går tillbaka till rätt position vid nästa positions-hämtning. Larmet hämtar en ny position från GPS-satelliterna ca var 10:e minut, så vänta 10 - 12 minuter mellan att du hämtar en ny position.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!