Frequently Asked Question

Hur använder jag magnetkontaktens extra ingång?
Last Updated 4 years ago

Om du vill ansluta en extern, trådbunden sensor till larmenheten så går det att göra via magnetkontakten. Sensorns måste dock vara av typen NO (Normally Open) eller NC (Normally Closed) och ha en kabeldiameter på max 3 mm.

Den externa sensorn konfigureras i appen genom inställningar för den magnetkontakt som den anslutits till, men dess funktion blir helt fristående från magnetkontaktens.

Du går tillväga på följande sätt:

Hårdvaran:

 1. Öppna magnetkontakten
 2. Lokalisera den gröna kopplingsplinten som sitter på kretskortets ena kortsida
 3. Markerar var det är lämpligt att borra hål för genomföring av den extra sensorns kabel genom höljet. Hela hålet måste vara ovanför kretskortet samt fritt från kopplingsplinten och den vita tryck-knappen som sitter på samma kortsida. Hålet får gärna vara så nära tryck-knappen som möjligt
 4. Skruva ur skruven som håller kretskortet på plats och lyft ur kretskortet
 5. Borra ett hål i lämplig storlek utifrån den externa sensorns kabeldiameter. Hålet får dock max vara 3 mm i diameter
 6. Trä igenom sensorns kabel genom hålet och anslut ledarna till respektive ingång på kretskortets kopplingsplint
 7. Sätt tillbaka kretskortet och dra samtidigt ur överskottskabeln. Se till att kabelns skalade del hamnar innanför magnetkontaktens hölje
 8. Skruva fast kretskortet med skruven
 9. Skall sensorn sitta i en utomhusmiljö eller på annat fuktigt ställe så rekommenderar vi att du tätar runt genomföringen för kablaget genom höljet med t ex silikon.

Inställningar i appen:

Magnetkontakten skall vara ansluten sedan tidigare. Om den inte är ansluten så gör du det först enligt anvisningarna i manualen och/eller enligt denna lathund.

För att ansluta den extra sensorn så gör du följande:

 1. Gå till Larmstatus/Larmtillbehör & Relä/Lägg till och konfigurera larmtillbehör
 2. Öppna magnetkontakten så att du ser dess inställningar
 3. Under rubriken Extra ingång väljer du den larmfunktion som du vill ha för den externa sensorn. Information om larmfunktionerna hittar du här.
 4. Namnge sedan den externa sensorn och ange vilken typ den har (NO eller NC)
 5. Spara ändringarna

Testa gärna, genom att trigga den externa sensorn, att du får sms via larmenheten enligt de inställningar du gjort.

Övrigt:

Observera att det endast är en ingång som finns på magnetkontakten, och inte någon utgång. Detta innebär att larmenheten kan ta emot en signal från den externa sensorn via magnetkontakten, men det går inte att styra någon utrustning via magnetkontakten på det sätt som man kan göra via larmenhetens inbyggda utgång. Mer information om larmutgången hittar du här.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!