Frequently Asked Question

Vad innebär Utlöst läge?
Last Updated 3 years ago

Om larmenheten är satt PÅ och någon funktion i larmenheten triggas, hamnar larmet i utlöst läge, dvs larmet har "gått" och du får sms till de larmmottagare som du angivit.

När larmenheten utlöses så lägger den sig i ett batterisparläge som gör att den kan kontaktas i upp till 14 dagar (beroende på förutsättningarna och hur ofta man kontaktar larmet) även om den skulle förlora extern spänning.

Så länge larmenheten ligger i utlöst läge så har den inte full funktion; de larmfunktioner som löst ut kan inte lösa ut igen. Det är därför viktigt att bekräfta falsklarm genom att åter sätta larmet PÅ.

Om det är förflyttningsfunktionen som utlöst larmet så ta alltid minst en referens-position för att se om positionen går tillbaka till rätt position vid nästa positions-hämtning. Larmet hämtar en ny position från GPS-satelliterna ca var 10:e minut, så vänta 10 - 12 minuter mellan att du hämtar en ny position. Har positionen återgått så är det ett falsklarm, och beror vanligtvis på oväder eller atmosfäriska störningar.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!