Frequently Asked Question

Varför larmar mitt tillbehör trots att jag har stängt av larmet?
Last Updated 4 years ago

Varje tillbehör har 2 st larmfunktioner man kan välja mellan (dvs bara en av dem skall vara förbockad):

1) Stöld – innebär att tillbehöret slås av/på samtidigt som man slår av/på larmenheten. Du får sms när tillbehöret triggas om larmenheten är PÅ.

2) SMS – innebär att tillbehöret alltid är på oavsett om man slår av/på larmenheten. Du får sms när tillbehöret triggas oavsett om larmenheten är PÅ eller AV.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!