Frequently Asked Question

Strömsnålt läge - vad är det?
Last Updated 4 years ago

Med hjälp av en ansluten fjärrkontroll kan du sätta ditt larm i extremt strömsnålt läge om du under perioder inte har larmenheten kopplad till extern spänning (exempelvis vid vinterförvaring av en båt). Då behöver larmenhetens interna batteri bara laddas var 6:e - 10:e vecka. Vid strömsnålt läge är förflyttningslarmet och eventuella tillbehör aktiva men du kan inte själv kommunicera med larmet. För att de delar som hör till stöldskyddet skall kunna lösa ut måste dock larmenheten sättas till PÅ innan den sätts i strömsnålt läge. Om larmet utlöses så "vaknar" larmet och skickar sms till dig.

Du växlar mellan strömsnålt läge och normalläge genom att trycka på *-knappen på fjärrkontrollen, när du har larmenheten inom fjärrkontrollens räckvidd, i ca 10 sekunder tills lysdioden blinkar en gång. Larmet bekräftar en genomförd förändring med sms som innehåller texten "Low power mode" respektive "Normal mode".

Please Wait!

Please wait... it will take a second!