Frequently Asked Question

Vad betyder de två larmfunktionerna Stöld respektive SMS?
Last Updated 4 years ago

Alla tillbehören hart 2 st larmfunktioner man kan välja mellan, men för vissa är den ena eller andra inställningen inte meningsfull. Du skall alltid bara ha en (1) larmfunktion vald per tillbehör.

Larmfunktionen Stöld

Larmfunktionen Stöld innebär att tillbehöret sätts AV och PÅ samtidigt som man sätter larmenheten AV och PÅ. Du får sms om tillbehöret triggas och larmenheten samtidigt är PÅ. Tillbehöret blir en del av stöldskyddet. Denna larmfunktion är lämpligt för IR-sensor, magnetkontakt, vibrationssensor och trampmatta. Observera att du får sms trots att larmfunktionen SMS inte är vald.

Larmfunktionen SMS

Larmfunktione SMS innebär att tillbehöret alltid är PÅ oavsett om larmenheten är AV eller PÅ. Du får sms varje gång tillbehöret triggas. Denna larmfunktion är lämplig för de sensorer som handlar om övervakning; vattennivåsensor, landströmsgivare och temperaturgivare. Den är direkt olämplig för IR-sensorn, som då skulle skicka sms varje gång någon rörde sig.

Om du trots allt har båda larmfunktionerna valda (rekommenderas inte)

Om båda larmfunktionerna är valda kommer detta att tolkas som en kombination av larmfunktionerna. Det innebär att du får sms varje gång tillbehöret triggas OCH om larmenheten samtidigt är PÅ så utlöses stöldlarmet.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!