Frequently Asked Question

Hur ansluter jag min magnetkontakt?
Last Updated 2 years ago

Läs manualen som du hittar i menyn till höger.

Här kommer en kompletterande lathund:

 1. Se till att larmenheten inte ligger i utlöst läge - då går det inte att ansluta tillbehör. Vi brukar alltid sätta larmet till AV under anslutningsprocessen.
 2. Ha sensorn så nära larmenheten som det är möjligt så går anslutningen lättare
 3. Öppna den stora delen så att du ser kretskortet
 4. Öppna appen och gå till Larmstatus välj Larmtillbehör & Relä och sedan Lägg till och konfigurera larmtillbehör
 5. Om du använder iPhone så klickar du sedan på Nytt i övre högra hörnet. Använder du Android så klickar du på översta Välj larmtillbehör, dvs under rubriken Lägg till & konfigurera larmtillbehör
 6. Klicka på Magn-Ext W030 i listan som kommer upp
 7. Namnge din magnetkontakt (använd bara a - z, dvs inga specialtecken och ej å,ä eller ö). Detta namn kommer att finnas med i det sms som larmenheten skickar om magnetkontakten utlöser larmet
 8. Se till att enbart larmfunktionen Stöld är förbockad, och fyll inte i något alls under rubriken Extra ingång.
 9. Klicka på Anslut
 10. Följ sedan instruktionerna som kommer upp i appen (efter att du tryck OK i textrutan som dyker upp så skall du enl. bilden trycka på den vita knappen inuti magnetkontakten tills dess att lysdioden blinkar snabbt några gånger)
 11. Om du får svaret att anslutningen misslyckades så kontrollera att det stämmer. Ibland hinner nämligen appen inte få bekräftelsen på anslutningen. Om du använder Iphone så klicka på Hämta anslutna tillbehör och om du använder Android så klicka först på pilsnurran uppe till höger och sedan på nedersta Välj larmtillbehör, dvs under rubriken Se befintligt larmtillbehör. Om magnetkontakten finns med i listan som kommer upp så har anslutningen lyckats. Klickar du på den senast tillagda magnetkontakten så skall du få upp information om t.ex. dess batteristatus och det namn som du angav.

När anslutningen lyckats går du tillbaka till sidan Larmtillbehör & Relä ​antingen genom att backa eller genom att gå till Larmstatus och där välja Larmtillbehör & Relä. Gör uppdatera på denna sida med pilsnurran uppe till höger. Då får du upp alla tillbehör som larmet anser sig ha kontakt med och vilket läge respektive tillbehör har just nu. Om batteriet tar slut i magnetkontakten så kommer larmet att tappa kontakten med den och då visas den inte här utan bara på sidan Lägg till och konfigurera larmtillbehör. Larmet skickar dock sms och varnar när batteriet är lågt och det skickar även sms om Lost connection.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!