Frequently Asked Question

Varför får jag inte kontakt med larmenheten när jag skall ansluta tillbehör?
Last Updated 4 years ago

Om du bara har kontaktproblem i samband med att du vill ansluta tillbehör så är det mest troliga att den epost som är registrerad för larmenheten inte överensstämmer med den du angivit i larmprofilen under Inställningar/Larmprofil. Vid anslutning av tillbehör gör appen en striktare kontroll av larmprofilen, och fel i larmprofilen kan därför ibland förekomma trots att appen visar larmenhetens position och status.

Epost-adressen i larmprofilen måste vara exakt densamma som du registrerat för larmenheten, dvs även vad gäller gemener och versaler.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!