Frequently Asked Question

Hur installerar jag sirénen?
Last Updated 4 years ago

Sirenens koppling:

Koppla Röd från sirenen till Röd på larmenheten, sedan kopplar du Svart från sirenen till Vit på larmenheten.

I appen under Larmstatus välj Larmtillbehör & Relä och sedan Larmutgång, klicka på Relä så kommer en lista upp med val som styr den vit kabeln på larmenheten:

  1. Vid valet Sirén så blir den vita kabeln jordad när ett aktiverat larm utlöses och förblir jordad i ca 5 - 10 min, dvs sirénen tjuter. Vill man tysta sirenen sätter man larmet AV med appen, sms eller fjärrkontroll. När larmet sedan sätts igen, och larmet utlöses, så sker samma process igen.
  2. Om man där väljer så blir den vita kabeln ansluten till jord (-) ända tills man väljer att sätta den till Av då jordningen av vita kabeln försvinner. På detta sätt kan man styra t.ex. en värmare eller ett kylskåp.

Om du har en siren skall du välja Sirén. Om larmet går, och sirenen börjar tjuta, kan du alltså stänga av sirenen genom att stänga av larmet i appen på vanligt sätt. Knapparna för Av/På kommer upp i appen när man klickar någonstans i kartfliken, GPS-position.

OBS: Det finns bara en larmutgång så man kan antingen ha en sirén eller styra apparater. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!