Frequently Asked Question

Varför syns inte tillbehören under Status-fliken i appen?
Last Updated 3 years ago

Tillbehör Gen2 och Gen3

När du har parat ihop ett larmtillbehör med din larmenhet genom att ansluta det i din egen app så går du till Larmstatus/Lartillbehör & relä och gör uppdatera på den sidan. Om tillbehören anslutits från någon annans app så behöver de först hämtas in under sidan Larmstatus/Lartillbehör & relä/Lägg till & Konfigurera larmtillbehör genom att uppdatera den sidan:

  • Android: klicka på pilsnurran uppe till höger
  • iPhone klicka på Hämta anslutna tillbehör
  1. Gå till Larmstatus/Lartillbehör & relä/Lägg till & Konfigurera larmtillbehör
  2. Klicka på uppdatera (pilsnurran uppe till höger)
  3. Gå till Larmstatus/Lartillbehör & relä
  4. Klicka på uppdatera (pilsnurran uppe till höger)

Alla anslutna tillbehör som larmenheten har kontakt med just nu blir då synliga i nedre delen av displayen.

Varje tillbehör eller larmfunktion kan här sättas aktiv eller inaktiv, och här sätts även temperaturgränserna för temperaturgivarna.

För att ändra måste sidan vara i editeringsläge vilket sker genom att

  • Android: klicka menyn i högra hörnet (tre prickar) och därefter klicka på Ändra
  • iPhone klicka på Edit uppe till vänster

När ändringen är klar klickar man på den vita bocken (Android) eller på Spara (Iphone).


Tillbehör Gen1 (äldre tillbehör)

Gen1-tillbehör paras ihop med larmet med hjälp av SMS kommando (pinkod pair) och visas ej i Appens tillbehörsvy.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!