Frequently Asked Question

Varför tjuter inte sirenen vid utlöst inbrottslarm?
Last Updated 4 years ago

Troligen är sirénen felaktigt installerad eller så är larmutgången inte konfigurerad för siren. Nedan följer en beskrivning av hur man gör.

För närvarande finns det tre olika hårdvaruversioner av GPS-larmet (HW001, HW002, HW003). HW001 har en reläutgång som lägger ut samma som matningsspänning. HW002 samt Hw003 jordar utgången.

Inkoppling siren HW001

Vid inkoppling av en siren (eller annan last) till HW001 skall man ansluta larmets utgång (vit kabel) till plusmatningen på lasten (normalt röd kabel). 

Inkoppling siren HW002 och HW003
Vid HW002 samt HW003 ansluter man sirenens (eller annan lasts) plusmatning till tex 12V eller 24V, och sedan ansluts sirenens (lastens) jord till larmets utgång dvs den vita kabeln (tex sirenens röda kabel till larmets röda kabel och sirenens svarta kabel till larmets vita kabel). 

Konfigurering av reläutgången
För att larmet skall kontrollera utgången och starta sirenen vid inbrott måste utgången konfigureras att styras av inbrottslarmet. Detta görs i Appen eller via sms.

  • Appen
    Under Larmstatus / Larmtillbehör & relä/Larmutgång i appen fäller du ut listan med rubriken Relä genom att klicka på nedåtpilen. Välj Siren ur listan.
  • SMS kommandot
    Skicka följande meddelande till larmenhetens telefonnummer:
    pinkod out siren

    där pinkod byts ut mot ditt larms pinkod

Please Wait!

Please wait... it will take a second!