Frequently Asked Question

Vad händer när 2G- och 3G-näten släcks?
Last Updated a year ago

Nedstängningen av 3G-nätet påverkar inte något av Vetels larm. Däremot när man gör en hard close på 2G-nätet i slutet av 2025 så kommer larm som G32, redKnows minifinder, redKnows Plus och TFT inte fungera. Vi förbereder någon form av utbytesprogram och mer info kommer om det under 2024. 

Detta inlägg baseras vad som kom fram vid PTS möte med operatörerna där de den 28 september 2021, 4 oktober 2022 samt 17 maj 2023 intervjuades om vad som händer i näten.

Under 2023 kommer 3G-näten i Sverige att stängas ner av de flesta telekomoperatörer, slutet av 2025 är det dags för GSM. Första steget togs när Telia 2021 meddelade att de påbörjar utfasningen av 3G. Enligt Telia skall 3G vara utfasat till slutet av 2023 och Telias 2G-nät skall vara avvecklat till slutet av 2025, de andra operatörerna har liknande planer, mer om det nedan.

GSM och 3G fasas ut för nya tekniker

2G- och 3G-näten är idag gammal teknik och kommer snart att fasas ut. Tekniken är föråldrad och ersätts av nyare teknologier som 4G och 5G. 2G och 3G används för telefoni, mobilt bredband men även uppkoppling av samhällskritiska system, men även naturligtvis många äldre M2M/IoT-system som används för att koppla upp maskiner, driftsystem och larm. För att säkerställa en bra och smidig övergång, utan risk för avbrott i verksamhetsviktiga funktioner krävs framförhållning, planering och samverkan på många nivåer.

När släcks näten?

Detta sker litet i det tysta. Som du säkert märkt på din Smartphone står det allt mer sällan 2G eller 3G på skärmen som uppkopplingsteknik. Röstsamtal har digitaliserats och går via 4G-näten och WiFi. För IoT/M2M har den naturliga utvecklingen varit att använda 4G-teknikerna, en trend som pågått länge. Nya tekniker som LTE-M och Narrowband IoT (NB-IoT) är 4G-tekniker som finns i mobilnäten (beroende på operatör) och är anpassat beroende på operatör. För den som vill byta från 2G är dessa standarder jämförbara eller snabbare om man ser till hastighet, och de håller minst lika god täckning som 2G. För den som har lösningar med 3G idag är 4G tekniken att jämförbar men med högre hastigheter.

Ett exakt slutdatum för när näten stängs kan ses som den sista december 2025, det varierar mellan olika operatörer och regioner, men en sak är säker det är inte lång tid kvar.

3G näten kommer att stängas ned före 2G, man börjar med 3G-näten eftersom 2G-näten används för olika typer av uppkopplade processer med låga krav på bandbredd, exempelvis inom säkerhet, tracking, M2M och en del IoT-lösningar.

Blickar vi ut i världen så ser avvecklas 3G i en rasande fart. En del länder har inte längre 3G-nät igång. 

Operatörernas planer för näten

5G byggs, inte bara i Sverige utan i hela världen och detta innebär ett teknikskifte. Post och Telestyrelsen har löpande genomgångar av de olika operatörernas planer framöver och informationen på den här sidan är en sammanfattning av anteckningar från dessa möten. Övergripande kan man inte förvänta sig att operatörer har alla nät igång på en gång och det innebär att det kommer ske ett teknikskifte i mobilnäten vilket som sagt följer utvecklingen i hela världen. Frekvenstillstånden för banden går ut 2025. Frekvenserna, som är teknikneutrala, kommer 2023 auktioneras ut igen. De två banden är 900/2100 MHz och de används för både 3G/4G och 5G idag. Uppmaningen är tydlig: köp inte nya saker som bara fungerar både GSM och 3G.

För den som jobbar med SIM-kort med roamingbehov är detta alltså centralt, har du utrustningar som rör sig mellan olika länder ställs högre krav på att ta reda på vilka nät som stöds.

Övergripande är frekvenserna i mobilnäten är teknikneutrala, det innebär att, marknaden bestämmer vad innehållet på frekvenserna skall vara. Övergripande används idag 900 MHz-bandet för 2G-yttäckning, och exempelvis 2100 MHz för 3G kapacitetsutbyggnad. Frekvenserna går också ut och ny tilldelning skall ske, per den 31 december 2025.

4G och 5G är summerat säkrare, energisnålare, frekvenseffektivare och kostnadseffektivare nät. De är avsevärt bättre alternativ än 2G/3G. Därför vill också operatörerna gemensamt se till att införa dessa tekniker.

Vi sammanfattar operatörernas planer så här:

TELIA

Telia kommer att släcka 3G helt, i dagsläget i mitten av 2023 har de stängt ungefär hälften av basstationerna. Telia kommer att stänga 2G vid utgången av 2025. Telia kommer att successivt stänga 3G i de delar av nätet som drar minst trafik och där det finns överlappande täckning med 4G. Beslut tas basstation för basstation, finns täckning med annan teknik stängs basstationen. Utvecklingen är att 3G minskar kraftigt. 2G får vara kvar oförändrat fram till utgången 2025.

TELENOR

Telenor gör en kontrollerad utfasning av 3G i etapper under 2023. 2G nedsläckning sker under 2025. Telenor har tagit beslut om tidigarelagd utfasning av 3G vilket sänker förbrukningen med 1 miljon kWh under vintermånaderna 2022/2023.

TELE2

Tele2 samarbetar med Telia runt 3G där nedsläckningen har börjat av 3G på 2100 som används fram till och med 2023. GSM kommer stängas ned den sista december 2025.

Tele2 samarbetar med Telenor runt 2G/4G/5G också, och deras 2G-planer är alltså samma.

TRE

Tres 4G nät är nyligen modifierat och uppdaterat. 5G byggs för fullt. Tre har inget 2G nät. Man planerar en nedstängning av 3G successivt. Idag har man 3G på 900 resp 2100 MHz. 2100 MHz avvecklas men stöd finns från 900 MHz åtminstone till 2025. Man kommer inte att stänga en 3G bas om inte 4G erbjuds i närheten samt att det också finns en 3G bas på 900 MHz.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!