Frequently Asked Question

Hur parar jag min fjärrkontroll?
Last Updated a year ago

Parning av fjärrkontroll

Gör enligt följande:

1) Kontrollera att MiniFinder är startad (strömbrytaren är i läge 1).

2) Tryck in fjärrkontrollinlärningsknappen (knappen sitter innanför det runda hålet till höger om

texten ”RF” på frontpanelen). En grön lysdiod (RF-lysdioden) bredvid fjärrkontrollinlärningsknappen tänds.

3) Medan den gröna RF-lysdioden fortfarande lyser, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen.

RF-lysdioden släcks och tänds för att bekräfta att parningen lyckats.

4) Vänta tills den gröna RF-lysdioden släcks.

5) Parningen är nu avslutad och fjärrkontrollen kan användas.

Testa att parningen lyckats genom att trycka på någon knapp på fjärrkontrollen, en grön lysdiod

i anslutning till texten ”RF” på Mi

Please Wait!

Please wait... it will take a second!