Frequently Asked Question

Vad skall stå i larmprofilen?
Last Updated 2 years ago

Under Inställningar/Larmprofil lägger du in följande information:

Namn: valfritt men endast a - z, dvs inga specialtecken eller å, ä, ö. Både gemener och versaler kan användas.

Telefonnummer:  Larmenhetens telefonnummer som du fått i mail med larmuppgifter från oss. Numret anges så som vi skrivit i mailet. 
Exempel: +45371000425547

Pinkod: Pinkoden som du fått i mail med larmuppgifter från oss. 
Exempel 3498

Serienummer: Larmenhetens serienummer som står dels på larmenheten, dels på etiketten som medföljer i lådan vid leverans samt i mailet med larmuppgifter från oss. Numret anges utan mellanslag.
Exempel: 8945042117101606146890

Epost: Den mailadress som du registrerat för larmenheten. Observera att appen är känslig för gemener/versaler så det måste stå exakt likadant i larmprofilen som det du registrerat. Skrev du versal i början av epost-adressen vid registreringen måste du även göra det även i appen.
Exempel: Rutger.vetelsson@gmail.com

Please Wait!

Please wait... it will take a second!